Wojna hybrydowa Rosji przeciw Polsce: osłabić, podzielić, oderwać od Zachodu

Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej – 2014 r. (zwana doktryną Gierasimowa) – Chaos, permanentny niepokój i konflikty na terytorium wroga.